LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ,,AVRAM IANCU” ZALĂU

DRUMUL TĂU SPRE PERFORMANȚĂ

!!! În atenția absolvenților de clasa a VIII-a care doresc să participe la probele de APTITUDINI  la Liceul cu Program Sportiv  „Avram Iancu” Zalău

    Pentru înscrierea în clasele cu profil sportiv se vor susține probe de aptitudini, care vor fi comunicate în momentul înscrierii.

Clasa a IX-a  – Probe de aptitudini, conform OMEN 5243/ 31.08.2022:

15-16 Mai 2023: Înscrierea pentru probele de aptitudini;

17-19 Mai 2023: Desfășurarea probelor de aptitudini, începând cu ora 9:00;

22 Mai 2023: Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini. La probele de aptitudini nu se admit contestații.

4 Iulie 2023: Transmiterea rezultatelor în format electronic și în scris către Comisia Județeană de Admitere. 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA PROBELE DE APTITUDINI:

– anexa la fișa de înscriere în liceu, eliberată de către școala de proveniență a candidatului;

– carte de identitate sau carnet de elev/carte de identitate.

– avizul medical favorabil participării la probele sportive, cu mențiunea “Apt pentru efort fizic”;

Participarea la probele de aptitudini se realizează obligatoriu în echipament sportiv adecvat.

În fiecare marți și joi, în intervalul orar 17:00 – 19:00, elevii doritori se pot pregăti pentru probele de aptitudini, gratuit, alături de profesorii noștri.

!!! În atenția absolvenților de clasa a IV-a care doresc să participe la probele de APTITUDINI  la Liceul cu Program Sportiv  „Avram Iancu” Zalău

    Pentru înscrierea în clasele cu profil sportiv se vor susține probe de aptitudini, care vor fi comunicate în momentul înscrierii.

 

Calendar de admitere – clasa a V-a  – Probe de aptitudini:

15-16 Mai 2023: Înscrierea pentru probele de aptitudini;

17-19 Mai 2023: Desfășurarea probelor de aptitudini, începând cu ora 9:00;

22 Mai 2023: Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini. La probele de aptitudini nu se admit contestații.

Documente necesare participării la probele de aptitudini:

  • avizul medical favorabil participării la probele sportive, cu mențiunea “Apt pentru efort fizic”;
  • carnetul de elev sau certificatul de naștere.

Participarea la probele de aptitudini se realizează obligatoriu în echipament sportiv adecvat.

În fiecare marți și joi, în intervalul orar 17:00 – 19:00, elevii doritori se pot pregăti pentru probele de aptitudini, gratuit, alături de profesorii noștri.

DRUMUL TĂU SPRE PERFORMANȚĂ

Înscrie-te pentru admitere în clasa a IX-a conform calendarului

FacebookTwitterEmail